வியாழன், 17 ஜனவரி, 2013

நபி ஸல் அவர்களின் பாட்டனார்களின் பெயர்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:


முஹம்மத் ப்னு.

அப்துல்லாஹ் ப்னு.

அப்துல் முத்தலிப் ப்னு.

ஹாஷிம் ப்னு.

அப்து முனாப் ப்னு.

குஸைய் ப்னு.

கிலாப் பனு.

முர்ரா ப்னு.

கஃஅப் ப்னு.

லுவய்யி ப்னு.

காலிப் ப்னு.

பிஹ்ர் ப்னு.

மாலிக் ப்னு 

நழ்ர் ப்னு

கினானத் ப்னு

குஜைமா ப்னு.

முத்ரிகா ப்னு.

இல்யாஸ் ப்னு.

முழர் ப்னு.

நிஜார் ப்னு.

மஅத்து ப்னு.

அத்னான்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

 
back to top