சனி, 12 ஜனவரி, 2013

ஆணுக்கு அழகு

கருத்துகள் இல்லை:ஆண் மயிலுக்கு தான் தோகை உண்டு.


ஆண் யானைக்கு தான் தந்தம் உண்டு.


ஆண் சிங்கத்திற்க்குத் தான் பிடரிமயிர் உண்டு.


ஆண் கோழிசேவலுக்கு தான் கொண்டை உண்டு.


ஆண் பிள்ளைக்குத் தான் தாடி உண்டு.


தாடியைச் சிரைப்பது ஹராம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

 
back to top