ஞாயிறு, 3 ஆகஸ்ட், 2014

அர்த்தமுள்ள கேள்விகளும்...... அற்புதமான பதில்களும்...

1 கருத்து:ஒரு கிராமவாசி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து கேட்டார்கள். யாரசூல்ல்லாஹ் தங்களிடம் சில கேள்விகள் கேட்கலாமா ? என்றவுடன் நபியவர்கள் கேளுங்கள்என்றார்கள்.


1.நான் பணக்காரனாக என்ன செய்ய வேண்டும் ?


· நீங்கள் போதுமென்ற தன்மையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். பணக்கார்ராகிவிடுவீர்கள்.


2. மிகப்பெரிய ஆலிமாக என்ன வழி ?


· தக்வாவை கடைப்பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ஆலிமாகி விடுவீர்கள்.


3. நான் கண்ணியமுடையவனாக வாழ வழி என்ன ?


· ஜனங்களிடம் கையேந்துவதை விட்டும் தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள்


4. நான் ஒரு நல்ல மனிதராக ஆக விரும்புகிறேன்.


· ஜனங்களுக்கு உங்களை கொண்டு பிரயோஜனம் ஏற்படட்டும். நல்ல மனிதராக ஆகி விடுவீர்கள்.


5. நான் நீதியுள்ளவனாக விரும்புகிறேன் ?


· நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ, அதை மற்றவருக்கும் விரும்புங்கள்


6. நான் சக்தியுடையவனாக ஆக என்ன வழி ?


· அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துங்கள்


7. அல்லாஹ்வுடைய தர்பாரில் விசேஷ அந்தஸ்து கிடைக்க விரும்புகிறேன் ?


· அதிகமாக திக்ரு ( தியானம் ) செய்யுங்கள்


8. ரிஸ்கில் அபிவிருத்தி ஏற்பட என்ன வழி ?


· எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக ஒழுவுடன் இருங்கள்


9. துஆ அங்கீகரிக்கப்பட என்ன வழி ?


· ஹராமான பொருளாதாரத்தை உண்பதை விட்டும் தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.


10. முழுமையான ஈமானுடையவராக என்ன வழி ?


· நற்குணமுடையவராக ஆகி விடுங்கள்


11. கியாமத்தில் அல்லாஹ்விடன் பாவமற்றவனாக பரிசுத்த நிலையில் சந்திக்க விரும்புகிறேன் ?


· குளிப்பு கடமையானவுடன் குளித்து விடுங்கள்


12. பாவங்கள் குறைய வழி என்ன ?


· அதிகமாக அல்லாஹ்விடன் பாவ மன்னிப்புத் தேடுங்கள்


13. கியாமத் நாளில் எனக்கு பிரகாசம் ஏற்பட வழி என்ன ?


· அநீதம் செய்வதை விட்டு விடுங்கள். பிரகாசம் கிடைக்கும்


14. அல்லாஹ் என் குறைகளை மறைக்க வழி என்ன ?


· பிறருடைய குறைகளை இவ்வுலகில் மறைத்து விடுங்கள்


15. உலகத்தில் இழிவடைவதை விட்டும் பாதுகாப்பு எதில் உள்ளது ?


 விபச்சாரம் செய்வதை விட்டும் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள். இழிவடையாமல் பாதுகாக்கப்படுவீர்


16. அல்லாஹ், ரசூல் உடைய பிரியனாக வழி என்ன ?


· அல்லாஹ், ரசூல் பிரியப்படக்கூடியவர்களை பிரியபடுங்கள்


17. அல்லாஹ், ரசூலுக்கு வழிப்பட்டவனாக ஆக வழி என்ன ?


· (F) பர்ளை பேணுதலாக கடைப்பிடியுங்கள்


18. நான் இறைத் தொடர்புடையவனாக ஆக வழி என்ன ?


· அல்லாஹ்வை பார்ப்பதாக என்ணி வணங்குங்கள் ( அல்லது ) அல்லாஹ் உங்களை பார்ப்பதாக எண்ணி வணங்குங்கள்


19. பாவத்தை விட்டும் மன்னிப்பளிக்கக்கூடிய வஸ்த்துக்கள் என்ன ?


· கண்ணீர், பலஹீனம், நோய்


20. நரகத்தின் நெருப்பை குளிர வைக்கக் கூடியது எது ?


· இவ்வுலகில் ஏற்படும் முஸிபத்தின் மீது பொறுமையாக இருப்பது


21. அல்லாஹ்வுடைய கோபத்தை எது குளிர வைக்கும் ?


· மறைவான நிலையில் தர்மம் செய்வது சொந்த பந்தங்களை ஆதரிப்பது


22. எல்லாவற்றிலும் மிகப்பெரிய தீமை எது ?


· கெட்ட குணம் கஞ்சத்தனம்


23. எல்லாவற்றிலும் மிகப்பெரிய நன்மை எது ?


· நற்குணம் பொறுமை பணிவு


24. அல்லாஹ்வுடைய கோபத்தை விட்டும் தவிர்த்துக் கொள்ள வழி என்ன ?


· மனிதர்களிடம் கோபப்படுவதை விட்டு விடுங்கள்
                                                                                            ( ஆதாரம் : முஸ்னது அஹ்மது கன்ஸுல் உம்மால் )

1 கருத்து:

 
back to top